เกี่ยวกับเรา

ตำนานมะพร้าวเกาะสมุย

เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจาก เกาะภูเก็ต และเกาะช้าง ในอดีตเกาะสมุยเป็นเกาะที่มีมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทย สามารถผลิต มะพร้าวผล น้ำมันมะพร้าว ให้คนไทยได้ใช้ทั่วทั้งประเทศมายาวนานกว่า 100 ปี จึงนับได้ว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากของเกาะสมุย และเป็นสัญลักษณ์คู่เกาะมาตลอด

ในอดีตการขนส่งมะพร้าว และน้ำมันมะพร้าวไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ จะขนถ่าย ทางเรือเดินทะเล โดยมี เรือภาณุรังสี และเรือหริณ ที่เดินทางมาจากสงขลาจะเข้ามารับคนโดยสารและสินค้าส่งเข้าบางกอก (กรุงเทพฯ) เพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศอีกทีหนึ่ง รายได้จากมะพร้าวนี้ทำให้ชาวสวนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่บางกอก ได้ทำงานรับใช้ราชการอยู่มากมาย

ยุคของมะพร้าวที่หมดลง

ประมาณ 30 ปี ที่ผ่านมานี้เอง พืชเศรษฐกิจที่ว่านี้ กลับไม่สามารถที่จะช่วยทำให้ครอบครัวชาวสวน ได้มีความสุขสบายเหมือนในอดีต ได้มีการขยายพันธ์ุมะพร้าว และขยายพื้นที่การปลูกไปบนแผ่นดินใหญ่ เพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัด ทำให้มะพร้าวมีปริมาณมากขึ้น และจากความเจริญของประเทศที่มีถนนเพิ่มมากขึ้น การขนส่งสินค้าทางรถยนต์จึงเป็นที่นิยมเพราะรวดเร็วกว่า ดังนั้นการขนส่งทางน้ำจึงลดความนิยมไป ทำให้ธุรกิจพาณิชย์นาวี ในประเทศต้องเลิกประกอบกิจการไป อีกทั้งภาครัฐได้ให้การสนับสนุนน้ำมันพืชชนิดอื่นเข้ามาทำตลาดภายในประเทศ ธุรกิจน้ำมันมะพร้าวที่เคยรุ่งเรืองในอดีตก็ต้องหมดยุคไป มะพร้าวในเกาะสมุยจึงราคาถูกมาก ถึงขนาดไม่พอให้ค่าจ้างสอยมะพร้าว ชาวสวนต้องปล่อยมะพร้าวให้ร่วงเอง และต้องเก็บเองเท่าที่ทำได้ เพราะหากจ้างคนเก็บก็จะขาดทุน

ปัจจุบัน เกาะสมุยได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกาะสวรรค์ของนักท่องเทื่ยว มีคนเดินทางมาเทื่ยวและพักค้างแรมมากขึ้น จึงมีการตัดต้นมะพร้าว เพื่อก่อสร้างบ้านพักให้เช่า หรือทำไม้แบบก่อสร้าง นับวันมะพร้าวอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะสมุยจะลดลงไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่รักษาไว้ เสน่ห์ของเกาะที่มีมะพร้าวมากจะเสื่อม และความรื่นรมย์ของเกาะก็จะหายไป

มะพร้าวไม่เคยหายไป

ในสถานการณ์ มะพร้าวเริ่มน้อยลง ธุรกิจน้ำมันมะพร้าวปิดตัวลง แต่กลับมีผลงานวิจัยของนักเคมีมากมาย ได้เผยแพร่ความรู้ใหม่ เรื่องการใช้น้ำมันมะพร้าวเพื่อการบริโภค ที่มีประโยชน์กับร่างกายมากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น เพราะมีคุณค่าทางอาหารเป็นเยี่ยม และเป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาร่างกายได้ ที่จริงในตำราอายุรเวช ก็มีระบุไว้ ทำให้มีคนไทย และชาวต่างชาติหันกลับมาใช้ น้ำมันมะพร้าวกันมากขึ้น จึงมีแนวโน้มว่า มะพร้าว และน้ำมันมะพร้าว จากเกาะสมุยที่มีคุณภาพจะกลับมาเป็นพืชเศรษฐกิจให้ชาวสวนได้อีกครั้ง